EN

Podporujeme projekt Zdravotní klaun

Rádi přispíváme na projekty které nám dávají smysl. Jedním z nich je projekt Zdravotní klaun, který pomáhá dětem v nemocnicích a nejstarším lidem v zařízeních pro seniory.

Zdravotní klaun je dobročinná organizace s mezinárodní působností, která pomáhá dětským a geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice.

Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Záměrem je odbouravat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.

Certifikát Zdravotní klaun