CZ

Trezory a ochrana proti vloupání

NETESTOVANÁ OCHRANA

Třída A jedno i více plášťová netestovaná trezorová skříň
Třída B více plášťový netestovaný trezor s předepsanými prvky odolnosti

TESTOVANÁ OCHRANA TREZORŮ PROTI VLÁMÁNÍ podle celoevropsky platných norem rozdělená do bezpečnostních tříd

Třída S1 podle normy ČSN EN 14450 počet zámků 1ks orientační úložná částka v Kč 80.000 Kč
Třída S2 podle normy ČSN EN 14450 počet zámků 1ks orientační úložná částka v Kč 150.000 Kč
Třída 0 podle normy ČSN EN 1143-1 počet zámků 1ks orientační úložná částka v Kč 300.000 Kč
Třída I podle normy ČSN EN 1143-1 počet zámků 1ks orientační úložná částka v Kč 500.000 Kč
Třída II podle normy ČSN EN 1143-1 počet zámků 1ks orientační úložná částka v Kč 1.200.000 Kč
Třída III podle normy ČSN EN 1143-1 počet zámků 1ks orientační úložná částka v Kč 4.000.000 Kč
Třída IV podle normy ČSN EN 1143-1 počet zámků 2ks orientační úložná částka v Kč 6.000.000 Kč
Třída V podle normy ČSN EN 1143-1 počet zámků 2ks orientační úložná částka v Kč 16.000.000 Kč
Třída VI podle normy ČSN EN 1143-1 počet zámků 2ks orientační úložná částka v Kč 30.000.000 Kč

Uvedené úložné částky jsou pouze orientační. Vždy záleží na konkrétních podmínkách pojišťovny a na zabezpečení místnosti, v které je trezor umístěn (mříže na oknech, EZS elektronické zabezpečení, ostraha objektu a podobně).

Objevte naše trezory na hotovost a cennosti

TESTOVANÁ OCHRANA TREZORŮ podle zákona o ochraně utajovaných informací a vyhlášky NBÚ rozdělená do stupňů utajení

Stupeň V pro utajované informace ve stupni „vyhrazené“ trezor ve třídě 0
Stupeň D pro utajované informace ve stupni „důvěrné“ trezor ve třídě 0
Stupeň T pro utajované informace ve stupni „tajné“ trezor ve třídě I
Stupeň PT pro utajované informace ve stupni „přísně tajné“ trezor ve třídě II
Objevte naše trezory na utajované informace