CZ

Tajné místnosti

Dokumenty
Diamanty
Uložení hotovosti
  • Bezpečnostní třída I až V

  • Individuální řešení chráněného prostoru

  • Skrytý přístup jištěn trezorovými dveřmi

Co nikdo nevidí, jako by nebylo!

Tajné místnosti jsou speciálně designované na míru pro ochranu vaší rodiny a cenností. U každé realizace tohoto druhu zabezpečení se v případě napadení domu jedná o unikátní způsob zajištění toho nejcennějšího, tedy vašich blízkých a majetku. Tento druh individuální ochrany má nesporné výhody v tom, že místnost je tajná, neviditelná, poskytuje soukromí a zároveň je bezpečná tak, jako byste se nacházeli uvnitř pancéřového trezoru. V návaznosti na vaše konkrétní potřeby, může být realizována v různých stupních bezpečnosti a v jakémkoliv rozměru. Místnost je vždy navrhována ve spolupráci s architektem a stavební firmou, proto je vhodné o její instalaci uvažovat již v počátcích projektování vašeho nového domu nebo při jeho rekonstrukci. Tajná místnost může být samozřejmě také postavena v již stojícím domě, ovšem za předpokladu splnění náležitých prostorových a bezpečnostních podmínek.

Proč tajná místnost?

Protože tak můžete chránit nejen své cennosti, ale i sami sebe, svou rodinu a soukromí v rámci svého domova. Navíc tajná místnost poskytuje podstatně větší úložný prostor, než samostatně stojící trezory, což vám umožní bezpečné uložení i objemnějších cenných předmětů jako jsou umělecká díla, sbírky, kolekce šperků, drahé kovy a kameny nebo velké množství dat a dokumentů, to vše s komfortem okamžitého přístupu.

Jak tajná místnost funguje?

Je neviditelná, zcela skrytá, vybavená ultra-moderním přístupem a takzvaným panickým tlačítkem, pro okamžité uzavření dveří zevnitř místnosti. Vy jste jediní, kdo má do místnosti přístup a kdo o její existenci ví. Toto soukromé úložiště můžete přizpůsobit svým potřebám, a to jak s ohledem na úroveň bezpečnosti, tak i velikost. Vstup do vaší vysoce bezpečné místnosti je kryt unikátními pancéřovými posuvnými dveřmi, vyrobenými ve třídách bezpečnosti I až V podle trezorové normy ČSN EN 1143-1. Trezorové dveře, které z vnější strany působí jako součást obložení zdi nebo například knihovny, jsou ovládány elektronickými zámky nebo dálkovým ovladačem za pomoci výkonného elektromotoru, který dveře neprodyšně uzavře. Doba otevření a zavření dveří je přitom otázkou vteřin, což v případě napadení domu hraje zvláště důležitou roli. Samozřejmě je myšleno i na bezpečnost provozu, tedy aby například nedošlo k přivření vaší ruky. Místnost samotná může být v závislosti na požadovaném stupni zabezpečení navržena jako zděná, betonovaná nebo ji mohou tvořit monolitické trezorové bloky, které se používají při stavbách komorových bankovních trezorů. Takovéto obrněné místnosti pak odolávají všem formám agrese a výrazně zlepší vaši personální ochranu při jakémkoliv napadení domu.

Pro další informace volejte prosím +420 284 821 311 nebo nás kontaktujte na info@tresorag.cz .

Tajná místnost v uzamčeném stavu, zabezpečena posuvnými trezorovými dveřmi, krytými rámem obrazu. Chráněný prostor nyní splňuje parametry trezorové místnosti.
Tajná místnost v otevřené poloze. Posuvné trezorové dveře se spolu s rámem obrazu zasunuly mimo prostor vstupu.
Video
Tajná místnost Trezor tajná místnost
Posuvné trezorové dveře Posuvné trezorové dveře