CZ

Rok 2014: Policie ČR eviduje 49.304 vloupání

Ze statistiky Policie ČR vyplývá, že za rok 2014 bylo v České republice zaznamenáno 49.304 případů krádeže vloupáním. K největšímu počtu krádeží došlo v Praze (10.216), dále pak ve Středočeském kraji (6.847) a v Moravskoslezském kraji (6.626). Naopak nejméně vloupání bylo v loňském roce zaznamenáno v Karlovarském kraji (1.030), který v celorepublikovém srovnání dlouhodobě vykazuje nejnižší počet případů tohoto druhu kriminality.

Z policejních statistik je dále patrno, že mezi nejčastěji napadané objekty patří především rodinné domy, chaty, byty, obchody a firmy. Výše škod způsobených tímto druhem kriminality v roce 2014 dosáhla více jak 1,7 mld. korun.

 
Druh krádeže vloupáním

Počet případů

Do obchodů a firem
2.855
Do restaurací a hostinců
1.914
Do ubytovacích objektů
  835
Do škol
  675
Do bytů
3.778
Do rodinných domů
5.099
Do chat a víkendových objektů 
3.955

V roce 2014 bylo napadeno nejvíce trezorů ve Zlínském, Středočeském a Pardubickém kraji. Nejohroženější skupinou obyvatelstva jsou majitelé rodinných domů, bytů a firem. Z poznatků Policie ČR i komerčních pojišťoven je zřejmé, že při kvalitním mechanickém zabezpečení objektu se daří škody vzniklé pokusem o krádež vloupáním eliminovat. Důkladně zabezpečený vchod a okna objektu v kombinaci s opravdu kvalitním trezorem chránícím hotovost, cennosti a dokumenty jsou pro zabezpečení vašeho majetku proto zcela zásadní.

Pro zvýšení bezpečí lze trezor napojit na elektronické zabezpečení vašeho domu, bytu či firmy. Trezor je pak možné na dálku blokovat, takže pokud by se někdo pokoušel s trezorem manipulovat v době vaší nepřítomnosti, zámek trezoru bude bez odkódování celého domu nefunkční. Ve spojení s ústřednou zabezpečovacího zařízení, lze navíc aktivovat i další ochranné prvky, jako je otřesové čidlo, zaznamenávající jakýkoliv úder do trezoru nebo tichý alarm, který včas dokáže přivolat pomoc. V takové konfiguraci se stávají trezory nejdokonalejším zabezpečením, které můžete vašim cennostem poskytnout.