CZ

Představujeme pokladní systém ROLLER CASH

Toto bezpečnostní zařízení určené k ochraně a správě bankovek je ideálním řešením pro hotovostní přepážková pracoviště v bankovních a směnárenských provozech, na čerpacích stanicích nebo například v hernách. Tedy všude tam, kde je vysoká pravděpodobnost loupežného přepadení.

Každý provozovatel pracoviště, kde se pracuje s velkými objemy hotovosti, řeší stejný problém. Jak zajistit, aby se v rukou pokladníka nekumulovalo velké množství bankovek? Jednou z možností je využití vhozového trezoru, kdy se po dosáhnutí určitého finančního limitu, část bankovek „odhodí“ do vhozového trezoru, ke kterým již od té chvíle pokladník nemá přístup. Existují však provozy, kde pokladník musí mít velké množství hotovosti stále k dispozici. A pro tento případ je zde právě pokladní systém ROLLER CASH.

Tento speciální trezor dokáže v případě loupežných přepadení významně omezit vzniklé škody tím, že pachatel má málo času k uskutečnění loupeže. Další výhodou zařízení ROLLER CASH je i to, že hotovost na pracovišti může být mnohem lépe organizována (například podle nominální hodnoty bankovek). Systém navíc umožňuje jednoduchou a rychlou manipulaci ze strany obsluhy. ROLLER CASH je tedy možno používat při zachování normálních pracovních postupů při práci s hotovostí, ovšem při výrazném zvýšení bezpečnosti.

Bezpečnostní zařízení ROLLER CASH je poměrně malé, a tak může být snadno umístěno pod pracovní deskou. Zařízení tvoří robustní ocelová konstrukce, v níž je umístěn otočný buben s dvaceti přihrádkami. Každá z přihrádek může obsahovat až 200 bankovek. Do přihrádky je možno přistupovat jednotlivě pomocí automaticky otvíraného či zavíraného okna, umístěného na čelní straně zařízení. Bankovky se vkládají a vyjímají automaticky (zařízení postupně otáčí bubnem), nebo ručním způsobem, kdy pracovník obsluhy sám vybere zadáním příslušného kódu konkrétní přihrádku. Vložení peněz se provádí rychle. Při vyjímání hotovosti jsou bankovky vydávány s malým zpožděním. Díky tomuto uspořádání má pokladník v ruce vždy jen malou částku, zatímco veškeré ostatní peníze zůstávají bezpečně uloženy v zásuvkách tohoto speciálního trezoru. Veškerá hotovost je tedy vždy připravena k dispozici, ovšem rozdělena do dvaceti zásuvek, jejichž výběr musí být proveden jednotlivě s časovou prodlevou.

Dojde-li k přepadení, pachatel musí opakovaně čekat na získání vyšších peněžních částek, a to jej pochopitelně odrazuje. Zvláštní program kromě toho prodlužuje čekací dobu mezi dvěma výdeji, ke kterým dojde uvnitř stanoveného časového intervalu, a tak jsou bankovky pro lupiče ještě hůře dostupné.

Více informací o systému ROLLER CASH naleznete zde nebo nás kdykoliv kontaktujte na našich telefonních číslech.

Roller Cash

                   

                      ROLLER CASH 995 BN

 

Otočný buben

 

  Otočný buben s dvaceti přihrádkami pro bankovky