CZ

Ohnivzdorné trezory: požár zastaví pouze některé

Svíčky, cigarety a horký popel jsou nejčastější příčiny vzniku požáru. Podobně je tomu i u přehřátých stropních svítidel, vybuchujících baterií a závad na elektroinstalaci. Důležité dokumenty a počítačová data „přežijí“ tyto krizové okamžiky pouze v ohnivzdorných trezorech s nejpřísnější certifikací simulující požár. Nicméně všechny ohnivzdorné trezory nejsou stejné. Skutečný požár zastaví pouze některé.

Mezi ohnivzdornými trezory, které jsou zákazníkům dostupné na našem trhu, jsou závažné rozdíly. Především je třeba zdůraznit, že existují dvě normy, podle kterých se certifikace proti působení účinků ohně ve zkušebnách provádí. Tou první je norma EN 15659, která se zaměřuje pouze na trezory pro uložení dokumentů s certifikačním označením „LFS30P / LFS60P“ neboli „Light fire storage“ s odolností 30 nebo 60 minut pro dokumenty (P). Jak tedy vyplývá ze samotného označení testovaného výrobku, jedná se o trezor, který je odolný proti slabému požáru, který nepřekročí teplotu 840oC. Druhou normou, podle které se ohnivzdorné trezory testují, je EN 1047-1. Jedná se o podstatně přísnější normu, podle níž jsou testovány pouze ty nejdokonalejší ohnivzdorné trezory. Odolnost takto testovaných výrobků se zkouší při teplotě 1100oC, a to po dobu 60 nebo 120 minut „S60P / S120P“. Navíc se tato druhá norma využívá i při testování ohnivzdorných trezorů po počítačové nosiče dat, které jsou mnohem citlivější proti působení tepla a požárních plynů. Takovéto špičkové trezory poté nesou certifikační označení „S60DIS / S120DIS“ podle kterého je zřejmé, že trezor absolvoval atest ohnivzdornosti, u kterého uvnitř trezoru nebyla během testu naměřena vyšší teplota než 55oC (u trezorů s certifikací pro ochranu dokumentů nesmí být naměřena vyšší teplota než 175oC). Takže požaduje-li zákazník ohnivzdorný trezor, MUSÍ být certifikován podle jedné z těchto dvou norem, což dokazuje certifikační štítek na vnitřní straně dveří trezoru s uvedením příslušného certifikačního označení, tedy například „S60DIS“.

Aby to však nebylo tak jednoduché, na trhu se bohužel často objevují výrobky, které deklarují svou ohnivzdornost podle některé z výše uvedených norem, a přesto jimi poskytovaná ochrana proti účinkům ohně nemusí být dostatečná. Jedná se o takzvané PLACEBO TREZORY, které svému majiteli poskytují subjektivní pocit bezpečí, ale v okamžiku skutečného požáru se mohou ukázat jako neúčinné. Jak je to možné? Především proto, že na jednotlivé zkušebny, které tyto certifikace v Evropě provádějí, není vyvíjen ze strany státního dohledu a zejména oborových organizací jako jsou pojišťovny a sdružení výrobců trezorů, stejný tlak. Může tak docházet k situacím, že zkušební postupy definované příslušnými normami nejsou některými zkušebnami plně dodržovány. V některých případech je také výrobcům trezorů ponechána větší volnost, takže již není ze strany zkušebny prováděna kontrola, která by ověřila, že další trezory vyrobené podle deklarované ohnivzdornosti se shodují s otestovaným originálem. K podobnému případu ostatně došlo v posledních dnech i v příbuzném oboru protipožárních dveří, kdy Česká obchodní inspekce provedla kontrolu funkčnosti dveří s deklarovanou odolností 30 minut, a u 3 ze 4 testovaných vzorků došlo k prohoření za čtvrtinu (!) času, přičemž byly porovnáním doložené technické dokumentace a testovaných vzorků zjištěny rozdíly právě mezi zkušebním vzorkem a schváleným typem výrobku (více zde).  

Jak je tedy patrno, ne všechny ohnivzdorné trezory ochrání majetek před účinky ohně. Skutečnou kvalitu a garanci dodržení všech certifikačních podmínek včetně přísné kontroly výrobců poskytují v Evropě v podstatě pouze dvě organizace, které jsou odbornou veřejností, ale i pojišťovnami všeobecně respektovány a vždy akceptovány: Evropská asociace bezpečnostních systémů (ESSA), která sdružuje renomované výrobce i prodejce trezorů a provádí certifikaci kvality trezorů pod označením ECB-S a dále pak nezávislá německá instituce pro testování požární ochrany a bezpečnosti VdS. Uvažujete-li proto o ohnivzdorném trezoru, požadujte vždy trezor s  certifikačním štítkem, který má toto označení.

Datový trezor

 

ECBS

 

VdS